Cây thuốc quý

Cây An Xoa – Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả Ung thư thời kỳ cuối

Tìm hiểu về cây An Xoa

- Tên Khoa học: Helicteres hirsuta Lour. thuộc họ Trôm - Sterculiaceae (Một số tài liệu nước ngoài xếp vào họ Malvaceae).

- Tên Tiếng Việt: Tổ kén cái; Dó lông; Thâu kén lông; Tổ kén lông; Thâu kén cái; Con chuột (Theo Võ Văn Chi, Phạm Hoàng Hộ).

- Tên gọi khác: Tổ kén cái còn có tên Dó lông, tên khoa học Helicteres hirsuta Lour., thuộc họ Trôm - Sterculiaceae.